Αγνοήστε τους Κυνηγούς, Η Ελπίδα είναι η μεγαλύτερη περιουσία σας