Η σημασία της ειλικρίνειας και της ακεραιότητας στην επιχείρηση

Οι ηγέτες με ακεραιότητα πάντα σφάλλουν στο πλευρό της δικαιοσύνης, ειδικά όταν άλλοι άνθρωποι είναι άδικοι. Στην πραγματικότητα, το αληθινό σημάδι της ηγεσίας είναι το πόσο δίκαιο μπορείτε να είστε όταν άλλοι άνθρωποι σας αντιμετωπίζουν άδικα.

Κάντε κλικ στο σύνδεσμο για να λάβετε την ελεύθερη αναφορά μου Η δύναμη της συνήθειας