ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2016: Richard Branson

Το Φεστιβάλ, το INCmty είναι ένα happening de yre emprendedores, με τα μεγάλα άτομα που συμμετέχουν με τον charlas, talleres, sesiones de pitch, y por supuesto, espacios de networking

430 γεγονότα

είναι διαθέσιμα από 200 οργανισμούς που είναι έτοιμοι για ιδιώτες και ιδιώτες ιδέες / (

)> Είναι το esfuerzo girará που είναι ένα από τα πιο δημοφιλή ναυτικά κέντρα στην Ευρώπη και το εξωτερικό.

Este esfuerzo girará alrededor d e Innovación Disruptiva en en las tematicas de emprendimiento social, impulso al emprendimiento, mujeres emprendedoras, ενέργεια, inversión, salud, entretenimiento, marketing, teorías emergentes