Τα προβλήματα με τη διαισθητική ηγεσία

οργάνωση των ανθρώπων

είναι η ίδια: η πόλωση, η αστάθεια, και αν αφεθεί ανεξέλεγκτη, καταστροφή.