Θέλετε να γίνετε πιο ενοχλητικό με την εκκίνηση σας; Έχετε 100 ημέρες

Η καινοτομία δεν προέρχεται από καλές ιδέες και την άρνηση να αποτύχουν τα κακά προϊόντα. Απαιτεί μια δομημένη προσέγγιση με αυστηρά χρονοδιαγράμματα και προϋπολογισμούς. Η σπατάλη 18 μηνών που προσπαθεί να αναγκάσει το ζήτημα θα θέσει σε κίνδυνο την επιχείρησή σας.